EN

Haberler

ATEŞ MOBİL SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ

Türkiye-Yunanistan sınır hattında gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları ile desteklenen proje kapsamında, kalan on adet ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sisteminin fabrika kabul testleri tamamlandı. 

On adet sistem Mart sonuna kadar Edirne ve Kırklareli’nde ilgili sınır birliklerine teslim edilecek ve projenin tüm teslimatları tamamlanmış olacak; böylece Yunanistan-Bulgaristan sınır hattında görev yapan ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi sayısı 57’ye yükselmiş olacak.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ana faydalanıcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın son kullanıcı olduğu, tedarik faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen ve ana yüklenicisi ASELSAN olan ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesinin Lot-2 sözleşmesi kapsamında, yirmi adet sistem Nisan 2019 tarihinde ve Lot-1 Sözleşmesi kapsamında 27 adet sistem Aralık 2019 tarihlerinde devir-teslim törenleri ile son kullanıcıya teslim edildi. On araçla birlikte Lot-1 sözleşmesi kapsamındaki 37 aracın teslimatları da tamamlanarak, batı sınırlarımızın sınır güvenlik kapasitesini arttırma konusunda önemli katkı sağlandı.

Son Eklenen Haberler