EN

Kuzgun

ASELSAN özgün ürünü KUZGUN Kızılötesi İz Ölçüm Sistemi, askeri ve sivil platformların "kızılötesi imzası" olarak tanımlanan kızılötesi bantlardaki ışınım karakteristiklerini belirlemek için geliştirilmiş bir sistemdir. Sistem, karşı tedbir amaçlı kızılötesi dekoyların imzalarını da elde etmek için kullanılabilmektedir.

​KUZGUN Sistemi; içerdiği yüksek çözünürlüklü radyometrik ölçüm cihazları ve kullanım amacına özel, gelişmiş yazılımları ile kısa dalgadan uzun dalgaya kadar kızılötesi bantlarda veri toplama, toplanan verilerin sahada ön analizi, veri indirgeme, detaylı veri analizi, veri depolama ve arşivleme kabiliyetlerine sahiptir. Gerekli olması halinde sabit bir yerleşkede de veri indirgeme, detaylı veri analizi ve veri arşivleme işlemleri yapılabilmektedir.​