EN

Tesis Güvenliği Sistemleri

ASELSAN Kritik Tesis ve Altyapı Güvenliği Sistemi deniz veya karadan gelebilecek her türlü tehdidin tespiti, tanımlanması ve takibinin yapılmasını sağlar. Sistem, Tesis’in bulunduğu bölgeye ve harekât ihtiyaçlarına göre değerlendirilecek Elektro-Optik, Gözetleme Radarı, Otomatik Tanımlama Sistemleri, Kablosuz Algılayıcı Ağlar vb. algılayıcılar aracılığıyla bölgenin ve olası tehditlerin durumsal farkındalığını arttırmaktadır.

KTAGS, elektronik güvenlik çiti gibi fiziki bariyer ve gözetleme kulesi gibi unsurlarla Tesis’in güvenliğini sağlarken, insansız hava/kara/deniz araçları ve RF Karıştırıcı vb.ler vasıtasıyla da karşı tedbir ve müdahale imkânı yaratmaktadır.

Kritik Tesis ve Altyapı Güvenliği Sistemi’nin temel işlevleri, tehdidin tespiti ve tanımlanması, Durumsal Farkındalığının sağlanması, Bilgi Yönetimi, Karşı Tedbir/Müdahale Birimleri Yönetimi ve Tesis içi ve dışı ile haberleşme ağının sağlanmasıdır.

Algılayıcılardan elde edilen tüm veri, Tesis içinde veya dışında konuşlu Komuta Kontrol Merkezi’ne kablolu / kablosuz haberleşme sistemleri vasıtasıyla aktarılmak suretiyle, gerek algılayıcıların gerekse karşı tedbir birimlerinin kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.​