EN

Çok Namlulu Roket Atar Ateş İdare Sistemi

Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Ateş İdare Sistemi, tabur/batarya seviyesinde komuta, ateş idare ve haberleşme unsurlarını içeren, teknik ateş idare ve haberleşme sistemidir.

ÇNRA  Ateş İdare Sistemi;

- ÇNRA sistemlerinin, görevlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde icra edebilmelerini ve uyumlu bir şekilde sayısal otomasyona dâhil edilebilmelerini,

- Ateşleme üniteleri, Üst komuta merkezi ve meteoroloji sistemleri ile sayısal veri haberleşmesini

- Farklı görev ihtiyaçlarına göre değişik sistem konfigürasyonlarında görev icra edilebilmesini,

- Kullandığı balistik yazılım ile atışa etki eden bilgileri de değerlendirilerek atış esaslarının hızlı ve doğru bir şekilde hesaplanmasını

sağlamaktadır. 


​Broşür