EN

HAİKS Havan Ateş İdare Sistemi

Havan Ateş İdare Sistemi (HAİKS), havanların bir hedefi hızlı ve ilk atımda vuruş ihtimali yüksek bir şekilde ateş altına alabilmesi amacıyla geliştirilmiş, takım/kısım seviyesinde komuta, ateş idare ve haberleşme unsurlarını içeren teknik ateş idare ve haberleşme sistemidir.

HAİKS, havan takım/kısımlarının, görevlerini daha hızlı ve daha hassas bir şekilde yapabilmelerini ve diğer ateş destek birlik vasıtaları ile uyumlu bir şekilde sayısal otomasyona dahil edilebilmelerini sağlar.

HAİKS, havan takım/kısımlarında teknik ateş idaresinin, ADESTİM Karargahı ve İleri Gözetleyicilerle birlikte bölük seviyesinde hedef tespit, ateş destek planlama, koordinasyon, icra faaliyetlerinin otomasyonunu sağlar.

HAİKS, atış esaslarını “NATO Armaments Ballistic Kernel” (NABK) ile hızlı ve doğru bir şekilde hesaplar. Farklı görev ihtiyaçlarına göre değişik sistem konfigürasyonlarında görev icra edilmesini sağlar.

​Broşür