EN

Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi

Elektronik Harp Komuta, Kontrol Ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS), elektronik harp sistemlerinin koordineli olarak daha etkin kullanımını sağlamaktadır. Sistem, gelişen teknolojiye bağlı olarak hızla değişen muharebe sahasında, elektronik harp ve istihbaratta daha çabuk, daha doğru bir şekilde değerlendirme, karar verme ve komuta etme ihtiyacını karşılamaktadır.

EHKKKS yetenekleri ile EH unsurlarının görev öncesi planlaması, görev yönetimi, EH sistemlerinden elde edilen verilerin kıymetlendirilmesi, EH sistemlerinden alınan kayıtlar üzerinden çevrimdışı sinyal analiz, trafik ve ses analizi gibi kritik önem taşıyan işlevler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede taktik sahadaki bilgi üstünlüğü elde edilerek, muharebe etkinliği artırılmakta, düşmanın harekat alanında bağlantı ve muharebe için tertiplenme durumları ortaya çıkarılmaktadır.

EHKKKS ile EH unsurlarına komuta kontrol bilgi sistemi yetenekleri kazandırılmakta, ayrıca EH sistemlerinin diğer komuta kontrol bilgi sistemleri ile birlikte çalışabilirliği sağlanmaktadır.

EHKKKS kapsamında, ordu, kolordu ve tugay seviyelerinde kullanıma yönelik olarak Elektronik Harp Kontrol ve Koordinasyon Merkezi (EKKOME), Elektronik Harp Kontrol Ünitesi (EHKÜ) ve Elektronik Harp Komuta Merkezi (EHKM) gibi mobil platformlar ile, kaydedilen verileri depolamak ve analiz etmek üzere sabit konuşlu Veri Yönetim Merkezi (VYM) yer almaktadır.


​Broşür