EN

Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi

BATUR Tabur Görev Kuvveti Muharebe Yönetim Sistemi’nin tank birliklerine yönelik bir uygulaması olan Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS), KKK.lığının modern tank ihtiyacının karşılanması amacı ile başlatılan ALTAY Modern Tank Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen bir sistemdir.

TKKMBS milli tankın dahili ve harici haberleşme ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılayan ve Tabur Görev Kuvveti içerisinde yer alan tek tanktan tabur seviyesine kadar olan unsurların tümünün üretilecek sayısal bilgilerden sayısal ağ yapısının kullanılması yolu ile istifade etmesine imkan verir. Modern tankın sahip olduğu diğer elektronik alt sistemlerle entegre olarak çalışma imkanı sunan TKKMBS, elde ettiği bilgileri başta Tank Komutanı olmak üzere tüm tank personeline ve sayısal haberleşme yolu ile tabur içerisindeki ilgili unsurların kullanımına en doğru ve çabuk şekilde sunar.

TKKMBS, harekâtın en etkin şekilde yürütülmesi için komuta kontrol faaliyetlerinin sayısal ortamda gerçekleştirmesini sağlar ve bilginin ihtiyaç duyulan yerden en kısa sürede ulaşılmasına imkân verir. TKKMBS’nin geliştirmesinde Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak görev almaktadır. ​

​Broşür