EN

Keşif ve Gözetleme Uydusu Yer İstasyonları

Keşif ve Gözetleme Uydusu projeleri kapsamında Uydu operasyonlarının gerçekleştirileceği, Sabit ve Mobil Yer İstasyonlarını oluşturan temel bileşenlerden, Sabit ve Mobil S/X Bant Anten Alt Sistemleri, Kullanıcı Servisi Alt Sistemi, Mobil Yer İstasyonu kapsamındaki şelterler ASELSAN sorumluluğu altında geliştirilmekte, üretilmekte ve entegre edilmektedir.

Ayrıca, ASELSAN tarafından geliştirilen Sabit ve Mobil Yer İstasyonlarının Kullanıcı Servisi Alt Sistemi bileşenleri uydu operasyonunun kritik basamaklarını oluşturan son kullanıcı taleplerini toplamak, bu taleplere ilişkin ön fizibilite yapmak, yer istasyonunun tüm birimlerinin iş akışlarını yönetmek, yüksek hacimli verinin otomatik olarak arşivlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak ile görüntü işleme ve kıymetlendirme süreçlerini gerçekleştirmek gibi işlevleri yerine getirmektedir.

Uydu Yer İstasyonu Geliştirilmesi ve Kurulumu

  • Sabit/Hareketli Yer İstasyonları (S/X Bant)
  • Kullanıcı Altsistemi Servisleri (Görüntü Kıymetlendirme, Kataloglama, Arşivleme ve Dağıtım Servisleri)
  • Şelter ve Yardımcı Servisler Altsistemi