EN

Ortaklar

ORTAKLIK YAPISI

​A Grubu Nama ​A Grubu %si B Grubu Nama​ ​B Grubu %si ​Toplam Sermaye Pay Oran (%)​
TSK​GV​ 1.210.909.090,92 100,00 480.742.158,00 44,97 1.691.651.248,92 74,20
BIST​ - - 588.348.751,0855,03 588.348.751,08
25,80
TOPLAM 1.210.909.090,92
- 1.069.090.909,08 - 2.280.000.000,00 100,00

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan; “Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar a​rasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.” hükmü kapsamında A Grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir.