EN

Haberler

HAMLE HAREKET TARZI GELİŞTİREN YAPAY ZEKALI KOMUTAN ASİSTANI

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 30 Aralık 2019 tarihinde Hareket Tarzı Geliştiren Yapay Zekalı Komutan Asistanı (HAMLE) Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır. HAMLE; Askeri Karar Verme Süreci’ne uygun, harita tabanlı bir altyapıya sahip olup; Kolordu, Tugay ve Tabur seviyesindeki birlikler için taktik seviyede, farklı oyun modları ile pekiştirici öğrenme ve yapay zekâ yöntemlerini kullanarak hareket tarzı öneren bir harp oyunlamasıdır.

Sistem; harp oyunlarını öğrenebilecek, bu oyunlar kapsamında eğitici rolü üstlenebilecek ve harekât personelleri tarafından Hareket Tarzı Belirleme ve Değerlendirme Asistanı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Askeri Karar Verme Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

● Vazifenin alınması

● Vazifenin, durumun, düşman ve dost unsurların tahlili

● Ana fikrin oluşturulması

● Hareket Tarzlarının geliştirilmesi ve Harp Oyunlaması ile Hareket Tarzlarının değerlendirilerek en uygun Hareket Tarzına karar verilmesi

● Harekât Planı’nın hazırlanması, onaylanması, yayınlanması ve gözden geçirilmesi

HAMLE; üst komutanlıktan vazifenin alınması sonrasında, karargâh tarafından vazifenin tahlili ve ana fikrin oluşturulması neticesinde sisteme girilen bilgilere uygun olarak hareket tarzı öneren, farklı hareket tarzlarının etki analizlerini yaparak sonuçlarını üreten ve raporlayan bir sistemdir. HAMLE’nin ürettiği bilgiler, Karargâh Durum Muhakemesi kapsamında Komutan’ın farklı hareket tarzlarının sonuçlarını daha iyi analiz ederek vazifenin başarılması için en uygun hareket tarzını belirlemesine destek olmaktadır.

HAMLE; kullanıcıların oynadığı, yapay zekânın kullanıcıya hamle önerdiği veya tamamen yapay zekânın oynadığı 3 farklı oyuncu moduna sahip olup, bu sayede kullanıcıların kendi tecrübe ve hareket tarzlarını sisteme aktarabilmelerine imkân sağlamakta, harekât koşulları ve kullanıcı personelin ihtiyacına göre farklı şekillerde kullanıma imkân vermektedir.

Sonuç olarak HAMLE ile gelişen harekât şartlarına uygun olarak muharebe sahası ve istihbarat bilgilerinin en etkin şekilde kullanılması, askeri karar verme sürecini sayısal ortama taşıyarak baskı ve stres faktörlerinin etkisinin azaltılması, sürecin sistematik hale getirilerek vazife tahlili sürelerinin kısaltılması, bu sayede Komutan’ın daha hızlı ve etkin karar alması hedeflenmektedir.

Son Eklenen Haberler