EN

ASELSAN Tedarik Politikaları

​Tedarikçi Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

ASELSAN'la çalışmak isteyen tüm firmalar, ASELSAN Tedarikçi Portalinden başvurmak suretiyle resmi başvurularını yapabilirler. Başvuru aşamasında Yan Sanayi Firmaları, Üretici Firmalar, Satıcı Firmalar, Hizmet Sağlayan Firmalar ile İnşaat ve Altyapı İşleri Firmaları şeklinde kategorilere ayrılan firmalar; kategori bazlı esaslar çerçevesinde değerlendirilirler. Tedarikçi değerlendirme çalışmaları, tedarikçilerin ASELSAN faaliyetlerindeki önemli rolü göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülür. Bu kapsamda tedarikçilerin idari, sosyal, çevre yönetimi ve teknik yetkinliklerinin yerinde denetimler ile kontrol edilmesi ASELSAN Tedarikçi Değerlendirme işlemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

ASELSAN, yerli tedarikçilerinin Tasarım, Üretim, Kalite, Satış Sonrası Destek, Mesleki Sağlık, İdari, İletişim, Sosyal Tedarik Zinciri gibi ve bunlar ile sınırlı olmayan çeşitli alanlarda göstermekte oldukları performansı sürekli şekilde ASELSAN Tedarikçi Portalı üzerinden izlemekte ve ölçmektedir. ASELSAN, bu izleme ve ölçme işlemleri neticesinde belirlenen bulgularını, tedarikçileri ile Tedarikçi İzleme ve Risk Değerlendirme Programı kapsamında paylaşmaktadır.

ASELSAN, tedarikçilerinden ASELSAN Entegre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını; kendi iç süreçlerini ASELSAN’ın çevre ve sosyal alanlarda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin bakış açısına uygun şekilde kurgulamalarını ve yönetmelerini beklemektedir.

• Kaynakların etkin kullanımı

• Enerji, su, kağıt, vb. etkin kullanımı

• Atıkların azaltılması

• Kirliliğin azaltılması

• Sera gazı emisyonu neden olan tüketimlerin takibi

• Biyolojik çeşitliliğin korunması

• Çalışma saatleri ve fazla mesaiye ilişkin yürürlükteki mevzuatlara uyulması

• Çocuk işçi çalıştırılmaması

• İş kanunu ve yasal düzenlemelere uyulması

ASELSAN “Gücümüz Bir” platformu tedarikçilerinin yetkinliklerinin artırılarak yerli sanayi ekosisteminin kuvvetlendirilmesini amaçlayan interaktif bir iletişim platformudur. ASELSAN tedarikçi geliştirme program kapsamında çevre yönetimi, idari yönetim ve sosyal konulara ilişkin “Gücümüz Bir” platformu üzerinden eğitimler paylaşmakta ve en iyi uygulamalar hakkında tedarikçilerine bilgi vermektedir. 

Tedarik Yöntemleri

ASELSAN'da; İhaleli Alım, İhalesiz Alım ve Doğrudan Alım yöntemleri uygulanarak tedarik faaliyetleri yürütülmektedir.

ASELSAN; tedarik faaliyetlerinde, toplam maliyet açısından uygunluğun yanında, üstün kalite ve teslimatın zamanında yapılması kriterlerini de dikkate alır. İhtiyacın özelliğine göre mümkün olan en üst seviyede rekabet ortamı yaratılmasını hedefler ve alınan teklifler bu kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

ASELSAN tedarikle ilgili tüm faaliyetlerinde, ASELSAN Etik İlkeleri​'ne uygun hareket eder ve ASELSAN'la çalışmak isteyen tedarikçilerinin de bu ilkelere uygun hareket etmesini bekler ve destekler.

ASELSAN, Kamu İhale Kanununa (KİK) tabi değildir. 

Aksi belirtilmedikçe ASELSAN siparişleri, Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartlarına bağlı olarak yürütülür.