EN

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 11.12.2020 tarihinde 10 üzerinden 9,29 olan notumuz 10.12.2021 tarihi itibariyle 9,35'e yükselmiştir.

​Şirketimizin alt başlık notları 100 üzerinden aşağıdaki gibidir:

Alt Başlık​ ​Not​ Ağırlık​
​​Pay Sahipleri 89,59 %25​
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık​​ 98,72 ​%25
Menfaat Sahipleri 99,17 %15​
​Yönetim Kurulu 90,16 ​​%35​​

Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporları aşağıda yer almaktadır.