EN

Sıkça Sorulan Sorular


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2016 tarihinde yayımlamış olduğu "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren fiziki hisse senetlerine işlem yapılması için 10 yıllık süre belirlenmiştir. Elinde bulunan fiziki ASELSAN hisse senetleri için işlem yaptıracak olanlar aşağıdaki numaralardan detaylı bilgi edinebilirler.


Yatırımcı İlişkileri Tel: 0850 828 1 828

)

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri BIST’te ASELS kodu ile işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri Ulusal Pazar’da işlem görmektedir. Şirketin dahil olduğu endeksler BIST 100, BIST 50, BIST 100-30, BIST Yıldız, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Ulusal, BIST Teknoloji, BIST Tüm, BIST Temettü, BIST Ankara, BIST Sürdürülebilirlik’tir.

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri 1 Ağustos 1990 tarihinden itibaren BIST’te işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş.’nin konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre, TL olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca vergi hesaplamalarına esas olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak finansal tablolar hazırlanmaktadır.

ASELSAN A.Ş. 3' er aylık dönemler için finansal rapor açıklamaktadır.

ASELSAN A.Ş.’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

ASELSAN A.Ş.'nin konsolide mali tablolarının denetimini Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. yapmaktadır​.